सूचनाहरु:

जानकारी || जानकारी सम्बन्धमा । || जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०६ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।०८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/११ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१२ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१३ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१९ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/२० || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२२ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन, २०७५ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१० || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/११ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१३ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१४ || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

श्री योगेन्द्र गौचन

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

मोबाइल :

फोन:

ईमेल:

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको वेबसाईटमा हार्दिक स्वागत छ !!!!

देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनुकूल आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन कायम गर्न तथा सर्वसाधारण जनताहरुको लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोगका सामानहरुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका साथै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निकासी पैठारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न तात्कालीन नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य विभागको गठन भएको हो ।


२०१६ साल पौष २० गते नेपाल गजेट भाग ४ खण्ड ९ मा प्रकाशित तत्कालीन नेपाल सरकार,उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको संगठन संरचना अनुसार सो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सिभिल सप्लाइज विभाग र सेन्ट्रल पर्चेज डिपार्टमेन्ट दुबैलाई संयुक्त गरी वाणिज्य विभागमा परिणत गरे पश्चात हालको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएको हो । विगतमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र त्यस पछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत रही कार्य गर्दै आएको यो विभाग २०४२ साल देखि वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो । वि।सं। २०५७ देखि यो विभाग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रही आएकोमा मिति २०६५।०५।१५ देखि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रही आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति ०६९।२।१२ को निर्णय अनुसार विभागको पुर्नसंरचना भई यसको नाम हाल वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग कायम भएकोमा नेपाल सरकार​, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२।९।२९ को निर्णयानुसार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अलगै स्थापना भई रहन आएको छ​। शुरुमा सिंहदरवार र त्यसपछि लालदरवारमा रहेको यो विभाग त्यसपछि भाडामा ज्याठा, वागवजार हुँदै २०४२ सालदेखि विजुली वजारमा भाडामा बस्दै आइरहेकोमा २०५७ साल देखि बवरमहल स्थित सरकारी भवनमा रहदै आएको छ ।
"सहज आपूर्तिको मुल आधार जागरुक उपभोक्ता र प्रतिस्पर्धी बजार"


श्री ढुंण्डिराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मोबाइल :

फोन: ४२४८१९५

ईमेल: info@dsmpci.gov.np

मूल्य सुची

दैनिक बजार अनुगमन विवरण

श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन, २०७५

२०७५श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन, २०७५


पाैष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४

२०७४पाैष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४

२०७४माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४


पुरा हेर्नुहोस

उपभोक्ताको हितको विवरण

सूचना केंद्र