सूचनाहरु:

जानकारी सम्बन्धमा । || जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०१/१६ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०१/१९ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०१/२० || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

कार्यहरु

आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

  • आपूर्ति सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन

  • आपूर्ति विषयक अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण

  • अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा नियमन

  • आपूर्ति सम्बन्धि सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन

  • खाद्य तथा अन्य उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तु सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङकन

  • पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण, आपूर्ति र नियमन

  • उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण

  • सिण्डिकेट र कार्टेलिङको नियन्त्रण

  • आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन । 

श्री योगेन्द्र गौचन

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

मोबाइल :

फोन:

ईमेल:

श्री ढुंण्डिराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मोबाइल :

फोन: ४२४८१९५

ईमेल: info@dsmpci.gov.np