कार्यहरु

आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

  • आपूर्ति सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन

  • आपूर्ति विषयक अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण

  • अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा नियमन

  • आपूर्ति सम्बन्धि सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन

  • खाद्य तथा अन्य उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तु सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङकन

  • पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण, आपूर्ति र नियमन

  • उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण

  • सिण्डिकेट र कार्टेलिङको नियन्त्रण

  • आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन । 

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np