सूचनाहरु:

जानकारी || जानकारी सम्बन्धमा । || जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०६ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/०७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।०८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/११ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१२ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१३ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/१७ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१८ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।१९ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०३/२० || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२४ || अषाढ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४।०३।२२ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन, २०७५ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१० || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/११ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१३ || श्रावण महिनाको दैनिक बजार अनुगमन अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०४/१४ || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

बजार अनुगमन गतिविधि

बजार तथा मूल्य अनुगमन र आपुर्ति व्यवस्था

 • २०६८ साल माघ महिनाको बजार अनुगमन विवरण
 • २०६८ साल पौष महिनाको बजार अनुगमन विवरण
 • वाणिज्य विभाग र जिल्ला स्थित वाणिज्य कार्यालयबाट २०६८ असोज महिनामा सम्पन्न भएको वजार अनुगमन र उपभोक्ता हित सम्वन्धी कार्यको प्रगति विवरण
 • वाणिज्य विभागको बजार अनुगमनका सिलसिलामा भएको कारवाहीको विवरण
 • २०६८ श्रावण १ देखि भाद्र २७ गते सम्म सम्पन्न भएका बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित सम्वन्धी कार्यको प्रगति विवरण
 • २०६८ श्रावण महिनामा सम्पन्न भएको वजार अनुगमन र उपभोक्ता हित सम्वन्धी कार्यको प्रगति विवरण
 • २०६७।६८ मा सम्पादन गरेका बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित सम्वन्धी काम कारवाहीको विवरण
 • उपभोक्ता हित तथा अनुगमन शाखाको गतिविधि २०६७ जेष्ठ
 • पूर्वाञ्चल तथा मध्यपश्मिञ्चलका निरीक्षण अधिकृतहरुलाई २ दिने आधारभूत तालीम सम्पन्न।(पूर्वाञ्चल,०६६ माघ २०-२१ र मध्यमश्मिञ्चल (०६७।६-७)।
 • उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ को संशोधन मस्यौदाको तयारी।
 • उपभोक्ता संरक्षण नियमावली संशोधन सम्वन्धि १ दिने अन्तक्रिया २०६६।१०।४ मा सम्पन्न।
 • महिला उपभोक्ता जागरण सम्वन्धि १ दिने प्रशिक्षण विदुर-नुवाकोट २०६६।०५।२६, पर्सावरगंज (२०६६।१०।०४) र कास्की-पोखरा उपमहानगरपालिका (२०६६।०२।१७) गरी ३ स्थानमा सम्पन्न।
 • उपभोक्ता अभिमुखीकरण १ दिने प्रशिक्षण धुलिखेल-०६६।०६।२८, जनकपुर (०६६।०७।२७, धनगडी-०६६।११।२०, नेपालगञ्ज-२०६६।१२।०१ र जोमसोम (०६७।०२।२० गरी ५ स्थानमा सम्पन्न।
 • दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा नुन ढुवानी अनुदानको प्रभावकारीता विषयमा सरोकारवाला तथा मा.सभासद्ज्यूहरु समेतको सहभागितामा नेपालगञ्जमा समीक्षा गोक्ष्ठी २०६६।१२।२६ मा सम्पन्न।
 • विद्यालय स्तरमा उपभोक्ता शिक्षा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, जनकपुर, धनगढीमा माध्यमिक तहको कक्षा ९ मा उपभोक्ता शिक्षा सम्वन्धि १ पिरियडका दरले कक्षा सञ्चालन गरिएको।
 • उपभोक्ता दिवसको कार्यक्रम गरिएको।
 • काठमाडौं उपत्यकाभित्र बजार अनुगमन १४६ पटक गरिएको, देशभरि ५०० व्यवसायीको बजार अनुगमन गरिएको।
 • जानकारीमूलक होर्डिङबोर्ड ५ स्थानमा टाँसिएको।
 • बजार अनुगमन, आयात निर्यात तथा र्फम दर्ताको सफ्टवयर निर्माण गरिएको।
 • अत्यावश्यक खाद्यबस्तुहरुको देशव्यापी मूल्यसूची बुलेटिन तयार गरिएको।
 • उपभोक्ता शिक्षाको लागि माध्यमिक स्तरको पाठ्यक्रम तयार गरिएको।
 • आपुर्र्ति पत्रिका प्रकाशनको तयारी गरिएको।

श्री योगेन्द्र गौचन

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

मोबाइल :

फोन:

ईमेल:

श्री ढुंण्डिराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मोबाइल :

फोन: ४२४८१९५

ईमेल: info@dsmpci.gov.np

समाचार र अद्यावधिक