सूचनाहरु:

जानकारी सम्बन्धमा । || जानकारी सम्बन्धमा । || सिमेन्ट र छडको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सिमेन्टको मूूल्य घटेको सम्बन्धमा । || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || सक्कल फाइल पठाइएको २०७४-०७-१७ || माघ महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७५/०१/१६ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०१/१९ || वैशाख महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७५/०१/२० || भाद्र महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवर​ण​ २०७४/०५/०९ ||

उद्देश्य

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग विभागका प्रमुख उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन् :

 

आर्थिक दृष्टिकोणले बढी व्यावहारिक र स्तरीय रुपमा आन्तरिक मागको आपूर्तिको स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्ने ।

आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने।

उपभोक्ता हक हित संरक्षण गर्ने।

बजार संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन​ गर्ने।

 

श्री योगेन्द्र गौचन

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

मोबाइल :

फोन:

ईमेल:

श्री ढुंण्डिराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मोबाइल :

फोन: ४२४८१९५

ईमेल: info@dsmpci.gov.np