मूल्य बिश्लेषण गतिविधि

​आन्तरिक बजार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य विश्लेषण

कार्तिक महिनाको मुल्य बिश्लेषण  

 

 

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np