मूल्य सुची

Showing 1-10 of 58 items.
#वर्षमहिनाजिल्लाफाइल
  
1२०७४ बैशाखकाठमाडौं
2२०७४ बैशाखमोरंग
3२०७४ बैशाखपर्सा
4२०७४ बैशाखरुपन्देही
5२०७४ बैशाखकैलाली
6२०७४ बैशाखबाँके
7२०७४ जेठकाठमाडौं
8२०७४ जेठमोरंग
9२०७४ जेठपर्सा
10२०७४ जेठरुपन्देही

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np