पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१३

पौष महिनाको दैनिक बजार अनुगमन प्रगति विवरण २०७४/०९/१३


२०७४/०९/१३


डाउनलोड फाइल ...

सबै हेर्नुहोस

कुमारप्रसाद दाहाल

महानिर्देशक

फोन: ९८५१०८८७१५

ईमेल: dg@dsmpci.gov.np

लक्ष्मण श्रेष्ठ

निर्देशक तथा प्रवक्ता

फोन:

ईमेल: info@dscmpci.gov.np

निरज पौडे्ल

निर्देशक तथा सूचना अधिकारी

मोबाइल :

फोन: ०१-४२५९२१४

ईमेल: info@dsmpci.gov.np